• מסך קבלת קהל

 • מסך מצטרפים

 • משחקים בקבוצות

 • מעברונים ניתנים לעריכה

 • שאלת טריוויה 3 תשובות

 • מי ענה נכון או לא נכון

 • שאלת סקר

 • דירוג השחקנים

 • מעברון מיסוג מיקום

 • מגוון סוגי שאלות

 • מסך מידע

 • כותרות תמונות או וידאו

 • פאנל ניהול ומעבר בין שאלות

ויזי