מסך קבלת קהל

מסך מצטרפים

משחקים בקבוצות

מעברונים ניתנים לעריכה

שאלת טריוויה 3 תשובות

מי ענה נכון או לא נכון

שאלת סקר

דירוג השחקנים

מעברון מיסוג מיקום

מגוון סוגי שאלות

מסך מידע

כותרות תמונות או וידאו

פאנל ניהול ומעבר בין שאלות

ויזי